Thomas Hampson: The famous baritone and his love for Franz Schubert

00:00 ​ Franz Schubert: Erlkönig (excerpt) 05:49 ​ Franz Schubert: Der Wanderer an den Mond (excerpt) 07:54 ​ Franz Schubert: Der Sänger ...